Jesteśmy grupą zwariowanych motocyklistów!
Mamy wielkie zamiłowanie, aby pomagać.

Aby dołączyć do stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską oraz opłacić składkę członkowską. POBIERZ DEKLARACJĘ

Deklarację członkowską należy wypełnić i odesłać na adres mailowy motocyklowidawcyszczescia@gmail.com Deklaracja członkowska jest równoznaczna z wnoszeniem comiesięcznych składek członkowskich w kwocie 10zł. Płatne do 15 -go każdego miesiąca na podany niżej nr rachunku bankowego

58 1160 2202 0000 0004 5083 5584

Motocyklowi Dawcy Szczęścia Mysłowice